رژیم اتکینز یک رژیم با کربوهیدرات پایین می باشد که معمولا برای کاهش وزن توصیه می شود. پیشنهاد کنندگان این رژیم ادعا می کنند که شما می توانید با دوری کردن از غذاهای با کربوهیدرات بالا و خوردن مقدار...

مطالب طلایی