به مشاوره نیاز دارید؟

۰۲۱۹۱۶۹۰۵۹۸

کراس اور سیم کش معکوس

نحوه انجام حرکت کراس اور سیم کش معکوس به صورت صاف در میان دستگاه قرار بگیرید. دستگیره ها را که از بالا متصل شده اند با دستان خود بگیرید (دستگیره سمت راست با دست چپ و دستگیره سمت چپ با دست راست). دست های شما باید به گونه ای باشد که انگشت شست رو به […]

پرس بالا سینه هالتر

پرس بالا سینه هالتر

نحوه انجام حرکت پرس بالا سینه هالتر روی میز شیبدار بنشینید٬ میله هالتر را بگیرید و دستان خود را کمی بیشتر از عرض شانه آن باز کنید. وزنه را آرام آرام پایین بیاورید تا میله ی هالتر بالا سینه شما را لمس کند. میله را مستقیم به سمت بالا ببرید تا جایی که آرنج های […]

سرشانه سیم کش عمودی

سرشانه سیم کش عمودی

نحوه انجام حرکت سرشانه سیم کش عمودی میله را که قرقره آن به پایین متصل شده است در دستان خود بگیرید و دستان خود را هم عرض شانه باز کنید. میله را به صورت عمودی بالا بیاورید تا زمانی که آرنج های شما هم تراز با شانه های تان شود. میله را به آرامی پایین بیاورید […]

پرس بالا سینه دمبل

پرس بالا سینه دمبل

نحوه انجام حرکت بالا سینه دمبل روی نیمکت شیبدار بنشینید.دمبل ها را در سطح سینه بگیرید به صورتی که کف دستان شما رو به جلو باشد. دمبل ها را به صورت عمودی روبه بالا ببرید تا زمانی که آرنج های شما نزدیک به قفل شدن باشد. در انتها دمبل ها را تا سطح سینه خود […]

زیربغل پارویی با هالتر

زیر بغل پارویی با هالتر

نحوه انجام حرکت زیر بغل پارویی با هالتر میله هالتر را در دست خود بگیرید و دست های تان را هم عرض شانه باز کنید. کمر خود را خم کنید تا زاویه ۴۵ درجه با زمین داشته باشید. میله هالتر را به صورت عمودی بالا بیاورید تا زمانی که بخش پایینی سینه شما را لمس […]

ددلیفت

ددلیفت

نحوه انجام حرکت ددلیفت میله هالتر را در دست بگیرید و دستان خود را هم عرض شانه باز کنید.همانند حالت اسکات زانوها و لگن را خم کنید و به پایین بروید. برای انجام این حرکت ستون مهره ها صاف و  آرنج را محکم نگه دارید. میله هالتر را به سمت بالا و تا سطح لگن […]

سرشانه سیم کش چرخش داخلی شانه

سرشانه سیم کش

نحوه انجام حرکت چرخش داخلی عضلات سرشانه به پهلو در کنار دستگاه سیم کش بایستید و قرقره را تا کمر خود تنظیم کنید. دستگیره را با دست داخلی به صورتی بگیرید که انگشت شست شما رو به بالا باشد. آرنج را محکم و ثابت مقابل کمر خود نگه دارید، دستگیره را به طرف داخل بدن […]

ددلیفت با دستگاه اسمیت

ددلیفت با دستگاه اسمیت

نحوه انجام حرکت ددلیفت با  اسمیت صاف بایستید و میله ی دستگاه اسمیت را در دست بگیرید. دست ها را به عرض شانه باز کنید. از کمر به جلو خم شوید در حالی که کمر و آرنج ها صاف هستند میله را به پایین ببرید. میله را به بالا بکشید و به نقطه شروع بازگردید. […]

سرشانه پارویی با هالتر

سرشانه پارویی با هالتر

نحوه انجام حرکت سرشانه پارویی با هالتر دستان خود را به عرض سرشانه ها باز کنید و میله هالتر را در دست بگیرید. میله ی هالتر را به صورت عمودی بالا بیاورید تا آرنج های شما هم سطح با شانه های شما شود. میله هالتر را به آرامی به پایین بیاورید در وضعیت نقطه ی […]

سرشانه سیم کش چرخش خارجی عضلات شانه

سرشانه سیم کش

نحوه انجام حرکت سرشانه سیم کش به پهلو در کنار دستگاه سیم کش بایستید و قرقره را تا کمر خود تنظیم کنید.دستگیره را با دست بیرونی به صورتی بگیرید که انگشت شست شما رو به بالا باشد. آرنج را ثابت در مقابل کمر خود نگه دارید و دستگیره به طرف خارج بدن خود بکشید. دقت […]

باز کردن چت
سلام👋
اگر برای تهیه دوره های دوپامین سوال دارین من کمکتون می کنم