جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پرس بالا سینه هالتر

پرس بالا سینه هالتر

نحوه انجام حرکت پرس بالا سینه هالتر روی میز شیبدار بنشینید٬ میله هالتر را بگیرید و دستان خود را کمی بیشتر از عرض شانه آن باز کنید. وزنه را آرام آرام پایین بیاورید تا میله ی هالتر بالا سینه شما را لمس کند. میله را مستقیم به سمت بالا ببرید تا جایی که آرنج های […]

پرس بالا سینه دمبل

پرس بالا سینه دمبل

نحوه انجام حرکت بالا سینه دمبل روی نیمکت شیبدار بنشینید.دمبل ها را در سطح سینه بگیرید به صورتی که کف دستان شما رو به جلو باشد. دمبل ها را به صورت عمودی روبه بالا ببرید تا زمانی که آرنج های شما نزدیک به قفل شدن باشد. در انتها دمبل ها را تا سطح سینه خود […]

کراس اور

کراس اور

نحوه انجام حرکت کراس اور صاف بایستید و دستگیره‌های D قرقره های پایین متصل شده اند را در دست بگیرید. در حالی که آرنج ها کمی خم شده اند دستگیره ها را به پایین فشار دهید تا در جلوی کمر شما به یکدیگر برسند. به آهستگی دستگیره ها را به حالت اولیه خود بازگردانیم. عضلات […]

پارالل

نحوه انجام حرکت پارالل میله های پارالل را در دست بگیرید به صورتی که وزن بدن روی دستان تان قرار بگیرد همچنین آرنج های تان صاف باشد. آرنج ها را خم کنید و بالاتنه را تا جایی که بازوها موازی با سطح زمین شوند پایین بیاورید. بالاترین را با فشار به بالا حرکت دهید تا […]

کراس اور از پایین

نحوه انجام حرکت کراس اور از پایین دستگیره D به قرقره پایین متصل شده است را در دستتان بگیرید سپس درست در وسط دستگاه قرار بگیرید. حالا دستانتان را جلو بیاورید تا به ارتفاع سر شما برسد. آرنج های خود را محکم نگه دارید و آرام دستگیره را به نقطه شروع برگردانید. عضلات درگیر در […]

قفسه سینه فلای دستگاه

قفسه سینه فلای دستگاه

نحوه انجام حرکت قفسه فلای دستگاه دستگیره های عمودی دستگاه را بگیرید و آرنج های خود را کمی خم کنید. دستگیره ها را با فشار به طرف هم حرکت دهید تا با یکدیگر تماس پیدا کنند. آرنج های خود را بالا نگه دارید و اجازه دهید دستگیره ها به نقطه شروع بازگردند. عضلات درگیر در […]

قفسه سینه دمبل فلای

قفسه سینه دمبل فلای

نحوه انجام حرکت قفسه سینه دمبل فلای بر روی نیمکت صاف دراز بکشید و دمبل ها را در دست بگیرید.در شروع حرکت دمبل ها را مستقیماً بالای بخش میانی سینه نگه دارید.در این حالت کف دست ها رو به یکدیگر قرار دارد. دمبل ها را به طرف پایین و رو به بیرون ببرید آرنج های خود […]

فلای سیم کش روی نیمکت شیب دار

فلای قفسه سینه سیم کش

نحوه انجام حرکت فلای سیم کش روی نیمکت شیب دار ابتدا روی نیمکت شیب دار دراز بکشید به صورتی که درست در وسط دستگاه قرار بگیرید. دستگیره‌های D شکل را که به قرقره های پایین متصل شده است را در دست بگیرید. دستگیره ها باید هم سطح سینه شما باشد. دست های خود را بالا بیاورید […]

قفسه سینه فلای سیم کش

قفسه سینه فلای سیم کش

نحوه انجام حرکت قفسه سینه فلای سیم کش نیمکت را در میان دستگاه سیم کش قرار دهید٬ بر روی نیمکت صاف دراز بکشید دستگیره ‌های D  شکل که به قرقره پایین سیم کش متصل شده ‌اند را در دست بگیرید. توجه داشته باشید که دستگیره ها باید هم سطح سینه شما باشد. دستان خود را […]

پرس سینه با دمبل

پرس سینه دمبل

نحوه انجام حرکت پرس سینه با دمبل روی نیمکت صاف دراز بکشید.دمبل ها را در دست و هم سطح سینه های خود بگیرید. دقت داشته باشید که کف دستان شما رو به جلو باشد. دمبل ها را به صورت عمودی بالا ببرید تا جایی که نزدیک به قفل شدن آرنج های شما باشد. دمبل ها […]

باز کردن چت
سلام👋
اگر برای تهیه دوره های دوپامین سوال دارین من کمکتون می کنم