اگر به دنبال این هستید که بدانید کبد شما در چه وضعیتی قرار داد تنها کافیست که این ویدیو را تماشا کرد و در صورت وجود این نشانه ها از وضعیت کبد خود آگاه شوید.
در این ویدیو به بررسی رژیم کتوژنیک خواهیم پرداخت و متوجه خواهیم شده که خوب است یا بد. پس با ما همراه باشید. ارائه شده توسط تیم دوپامین
.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}
.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}
.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}

مطالب طلایی