جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

داستان موفقیت

از سال ۹۳ افراد بسیار زیادی تا امروز تحت نظر امیرحسین رحمانپور توانسته‌اند به بدن ایده‌آل خود دست پیدا کنند و ما در اینجا تنها تعداد کمی از آنها و روالی که طی کرده بودند را آورده‌ایم.

چربی سوزی بدون عضله سوزی

این تیپ بدنی معمولاً با چربی بدن بالا، متابولیسم کند و عضلات کمتر تعریف‌شده همراه است. در عکس “قبل”، فرد دارای مقدار زیادی چربی در ناحیه شکم، پهلوها و ران‌ها است.

ویژگی‌های بدنی: پهن‌تر بودن قسمت میانی بدن، صورت گرد و بازوها و پاهای نسبتاً ضخیم.

کاهش درصد چربی بدن: چربی ناحیه شکم و پهلوها به طور قابل توجهی کاهش یافته است.

افزایش حجم و تعریف عضلات: عضلات سینه، شانه‌ها و بازوها بزرگ‌تر و تعریف‌شده‌تر شده‌اند.

کاهش چربی زیرجلدی: چربی زیرجلدی ناحیه شکم و پهلوها کاهش یافته است.

تقویت عضلات شکم: عضلات راست شکمی و مایل‌های خارجی بهتر تعریف شده‌اند.

کاهش چربی در ران‌ها: چربی در ناحیه ران‌ها به میزان زیادی کاهش یافته است.

تقویت عضلات پا: عضلات ران و ساق پا تقویت و تعریف‌شده‌تر شده‌اند.

کاهش وزن کلی: کاهش وزن قابل توجهی با ترکیب رژیم غذایی و تمرینات کاردیو و مقاومتی حاصل شده است.

بهبود ترکیب بدنی: افزایش توده عضلانی و کاهش توده چربی، منجر به بهبود متابولیسم پایه و سلامتی کلی شده است.

افزایش قدرت و استقامت: به دلیل تمرینات منظم و علمی، قدرت و استقامت بدنی افزایش یافته است.

قبل از شروع: بدنی با چربی بالا در ناحیه شکم، پهلوها و ران‌ها و توده عضلانی کم

نتیجه پایانی: بدنی با چربی کاهش یافته، افزایش توده عضلانی، و به دست آوردن توده عضلانی

بادی ریکامپوزیشن

کاهش درصد چربی بدن:

قبل: چربی بیشتری در ناحیه شکم و پهلوها قابل مشاهده است.

بعد: چربی شکم به میزان قابل توجهی کاهش یافته و عضلات شکم نمایان‌تر شده‌اند.

افزایش حجم و تعریف عضلات:

قبل: عضلات کمتر تعریف شده و چربی‌ها بر ظاهر کلی بدن غالب هستند.

بعد: عضلات سینه، شانه‌ها و بازوها برجسته‌تر و تعریف‌شده‌تر هستند.

کاهش چربی زیرجلدی:

قبل: چربی زیرجلدی در ناحیه شکم و پهلوها به وضوح دیده می‌شود.

بعد: چربی زیرجلدی به طور قابل توجهی کاهش یافته است.

تقویت عضلات شکم:

قبل: عضلات شکم کمتر قابل تشخیص هستند.

بعد: عضلات راست شکمی و مایل‌های خارجی بهتر تعریف شده‌اند.

کاهش چربی در پشت و پهلوها:

قبل: چربی قابل توجهی در ناحیه پشت و پهلوها دیده می‌شود.

بعد: چربی در این نواحی کاهش یافته و پشت به طور کلی باریک‌تر شده است.

تیپ بدنی:

قبل:

اندومورف: تیپ بدنی با چربی بیشتر و عضلات کمتر تعریف‌شده. پهن‌تر بودن قسمت میانی بدن و ران‌ها، و بازوهای نسبتاً ضخیم.

بعد:

مزومورف با ترکیب اندومورف: کاهش چربی و افزایش توده عضلانی. شانه‌های پهن، دور کمر باریک‌تر، عضلات مشخص و تقویت‌شده.

جمع‌بندی

فرد در عکس “قبل” تیپ بدنی اندومورف با چربی بالا و توده عضلانی پایین دارد. در عکس “بعد”، با کاهش چربی و افزایش توده عضلانی، تیپ بدنی او به سمت مزومورف تغییر کرده است. این تغییرات نشان‌دهنده پیروی از یک برنامه تمرینی و تغذیه‌ای منظم و علمی است که منجر به بهبود چشمگیر در وضعیت بدنی و سلامتی او شده است.

باز کردن چت
سلام👋
اگر برای تهیه دوره های دوپامین سوال دارین من کمکتون می کنم