کرفت “بنیانگذار اندازه گیری انسولین”

این فایل که نزدیک به ۱ ساعت است را به صورت رایگان از وبینار دیابت به شما عزیزان تقدیم می کنیم. از شما ممنونیم که ما را در تولید محتوای بهتر همراهی می کنید.