به مشاوره نیاز دارید؟

۰۲۱۹۱۶۹۰۵۹۸

کراس اور سیم کش معکوس

نحوه انجام حرکت کراس اور سیم کش معکوس به صورت صاف در میان دستگاه قرار بگیرید. دستگیره ها را که از بالا متصل شده اند با دستان خود بگیرید (دستگیره سمت راست با دست چپ و دستگیره سمت چپ با دست راست). دست های شما باید به گونه ای باشد که انگشت شست رو به […]

سرشانه سیم کش عمودی

سرشانه سیم کش عمودی

نحوه انجام حرکت سرشانه سیم کش عمودی میله را که قرقره آن به پایین متصل شده است در دستان خود بگیرید و دستان خود را هم عرض شانه باز کنید. میله را به صورت عمودی بالا بیاورید تا زمانی که آرنج های شما هم تراز با شانه های تان شود. میله را به آرامی پایین بیاورید […]

سرشانه سیم کش چرخش داخلی شانه

سرشانه سیم کش

نحوه انجام حرکت چرخش داخلی عضلات سرشانه به پهلو در کنار دستگاه سیم کش بایستید و قرقره را تا کمر خود تنظیم کنید. دستگیره را با دست داخلی به صورتی بگیرید که انگشت شست شما رو به بالا باشد. آرنج را محکم و ثابت مقابل کمر خود نگه دارید، دستگیره را به طرف داخل بدن […]

سرشانه پارویی با هالتر

سرشانه پارویی با هالتر

نحوه انجام حرکت سرشانه پارویی با هالتر دستان خود را به عرض سرشانه ها باز کنید و میله هالتر را در دست بگیرید. میله ی هالتر را به صورت عمودی بالا بیاورید تا آرنج های شما هم سطح با شانه های شما شود. میله هالتر را به آرامی به پایین بیاورید در وضعیت نقطه ی […]

سرشانه سیم کش چرخش خارجی عضلات شانه

سرشانه سیم کش

نحوه انجام حرکت سرشانه سیم کش به پهلو در کنار دستگاه سیم کش بایستید و قرقره را تا کمر خود تنظیم کنید.دستگیره را با دست بیرونی به صورتی بگیرید که انگشت شست شما رو به بالا باشد. آرنج را ثابت در مقابل کمر خود نگه دارید و دستگیره به طرف خارج بدن خود بکشید. دقت […]

بالا آوردن دمبل از بغل به‌ صورت شیب دار

بالا آوردن دمبل از بغل به صورت شیب دار

نحوه انجام حرکت بالا آوردن دمبل از بغل به‌ صورت شیب دار به پهلو روی نیمکت دراز بکشید که تنه ی شما در زاویه ۴۵ درجه قرار گیرد و آرنج تان را زیر پهلوی تان قرار دهید.با دست بالایی دمبل را به گونه‌ای بگیرید که کف دست به سمت پایین باشد. دمبل را تا ارتفاع […]

حرکت بالا آوردن دمبل از جلو

بالا آوردن دمبل از جلو

نحوه انجام بالا آوردن دمبل از جلو ابتدا بر روی نیمکت بنشینید دمبل ها را به این صورت در دست بگیرید که بازوهای شما هم راستا با پهلوی شما و انگشت شست رو به جلو باشد. یک دمبل را به سمت بالا بیاورید تا حدی که هم راستا با شانه شما باشد به طوری که آرنج […]

بالا آوردن هالتر از جلو

بالا آوردن هالتر از جلو

نحوه انجام حرکت بالا آوردن هالتر از جلو ابتدا دست ها را هم عرض شانه باز کنید و هالتر را به صورت آویزان در دستان خود نگه دارید. هالتر را از جلو به سمت بالا بیاورید تا زمانی که بازوهای شما هم سطح با شانه های شما باشد و حتماً توجه داشته باشید که بازوهای […]

سرشانه سیم کش از جلو

سرشانه سیم کش از جلو

نحوه انجام حرکت سرشانه سیم کش از جلو در حالی که کف دست به داخل (کف دست رو به پایین) می باشد دستگیره D شکل که قرقره ی آن در پایین قرار دارد را در دست بگیرید. در حالی که وزنه پشت سرتان قرار دارد دستگیره را تا سطح شانه خود بالا بیاورید٬ توجه داشته […]

سرشانه سیم کش

نحوه انجام حرکت سرشانه سیم کش با یک دست دستگیره D شکل قرقره آن در پایین متصل شده است را بگیرید و در کنار دستگاه سیم کش قرار بگیرید. دستتان را که در قوسی حالت قرار دارد بالا بیاورید تا در سطح شانه شما قرار می گیرد تا آرنج شما به صورت صاف و مستقیم […]

باز کردن چت
سلام👋
اگر برای تهیه دوره های دوپامین سوال دارین من کمکتون می کنم