اگر از پرس های  نظامی ، نشر از جانب ها ، و حرکت های کول با هالتر خسته شده اید، از این سه حرکت شانه برای افزایش قابل توجّه قدرت و اندازة عضلات شانه تان استفاده کنید.     هر کسی دوست...
با این حرکت های عضله ساز، در مدّت زمان کوتاهی عضلات سینه تان را بزرگ تر کنید. اگر می خواهید سینه ای ستبر داشته باشید، بهترین کار این است که خودتان را برای تحت فشار قرار دادن بزرگترین عضلات سینه،...
هر چیزی که برای توجّه و رسیدگی، به شکلی قابل قبول، به شانه ها نیاز دارید در این برنامة 30 دقیقه ای وجود دارد.     30 دقیقه در باشگاه زمان زیادی نیست- امّا، اگر بدانید که چطور از آن بهره ببرید،...
لزومی ندارد که تمرین های شانه فقط حول پرس ها و حرکات سرشانۀ همیشگی باشند. کریس گتین و لی دولان یک برنامة‌ تمرین چهار حرکتی منحصر به فرد را به شما معرّفی می کنند که بدون تردید باعث خواهد...
هر کدام از این هفت برنامة تمرین شانه می تواند به شما کمک کند که بتوانید در هر قسمتی از شانه تان که در نظر دارید تودۀ عضلانی بسازید هیچ دو نفری مثل هم تمرین نمی کنند. از نظر انتخاب...
می خواهید وضعیّت شانه هایتان را بهبود دهید؟ تازه کارها با آشنایی با این 5 جلسۀ تمرین سخت عضلات سرشانه، می توانند چیزهای بیشتری یاد بگیرند و شروع به ساختن این عضلات کنند.   به عقیدۀ من شانه ها پر استفاده...
این جلسة تمرین، روی پهن کردن عضلات پشت شما تمرکز دارد. تمرین ها سخت هستند، امّا به شکل حیرت آوری مؤثّراند. همۀ ما روزهای سختی را داشته ایم- روزهایی که میلی به تمرین کردن، یا درست غذا خوردن نداشته ایم،...
برای ساختن پایین تنه ای که به همان اندازه که به نظر می رسد قوی و توانمند باشد، عضلات سرینی اهمیّت بالایی دارند. امّا آیا دستگاه های بدنسازی بهترین وسیله برای کار روی آن هاست؟ نه، اینطور نیست. کارهایی...
عضلات پشت بزرگ تر، ستبرتر، پهن تر، و با تفکیک بیشتری به دست آورید و زیرساختی محکم برای رشد عضلات تان در آینده بسازید. اگر یک ورزشکار تناسب اندام یا بدنساز حرفه ای هستید-یا آرزو دارید بشوید- نیازی نمی بینم...
کدام تمرین ها برای رشد کلی شانه ها بهتر هستند؟ بگذاریم علم مشخّص کند. این لیست تمرین بر اساس دو فاکتور تهیه شده است: آزمایش های الکترومیوگرافی، که فعّالیّت الکتریکی عضلات دلتوئید را اندازه گیری می کند؛ و یک توانایی...

مطالب طلایی