زیر بغل پارویی با هالتر

نحوه انجام حرکت زیربغل پارویی با هالتر

  1. میله هالتر را در دست خود بگیرید و دست های تان را هم عرض شانه باز کنید. کمر خود را خم کنید تا زاویه ۴۵ درجه با زمین داشته باشید.
  2. میله هالتر را به صورت عمودی بالا بیاورید تا زمانی که بخش پایینی سینه شما را لمس کند. در حین انجام حرکت ستون فقرات خود را صاف نگه دارید و زانوهای خود را کمی خم کنید.
  3. میله هالتر را به وضعیت شروع بازگردانید.

عضلات درگیر در انجام حرکت زیربغل پارویی با هالتر

عضلات اصلی: عضله پشتی بزرگ

دیگر عضلات: عضله ذوزنقه ای٬ عضله لوزی شکل بزرگ٬ عضله لوزی شکل کوچک٬ عضله دلتوئید خلفی٬ عضله راست کننده ستون مهره ها (عضله تهی گاهی دنده ای٬ عضله درازتر٬ عضلات اسپاینالیس)

زیر بغل پارویی با هالتر

نکات آناتومیکی در انجام حرکت زیربغل پارویی با هالتر

فاصله دست ها: اگر فاصله دست‌ها ها از شانه یا نزدیک تر باشد بخش مرکزی و داخلی عضله پشتی بزرگ را مورد هدف قرار می‌دهد٬ در حالی که فاصله بیشترین دست ها بخش خارجی عضله پشتی بزرگ را درگیر می کند.

نحوه گرفتن دست ها: گرفتن دستها به صورت بر عکس (کف دست ها رو به بالا) باعث تاکید بر باز شدن شانه ها می باشد و بخش میانی و داخلی عضله پشتی بزرگ را مورد هدف قرار می ‌دهد.با گرفتن دست ها به صورت مچ بر عکس باعث درگیر شدن بیشتر عضله سه سر بازویی می شود و نیروی کششی در هنگام انجام حرکت اضافه می کند.

هر چه میله هالتر به نقطه بالاتری از عضله سینه کشیده شود بخش بالایی عضله پشتی بزرگ و عضله ذوزنقه ای را مورد هدف قرار می دهد. اگر میله هالتر مسیر حرکتی کوتاه تری را طی کند و عضلات شکم را لمس کد بخش پایینی عضله پشتی بزرگ را مورد هدف قرار می ‌دهد.

وضعیت قرار گرفتن بدن: در هنگام انجام حرکت ستون فقرات خود را صاف نگه دارید توجه داشته باشید که در هنگام بالا کشیدن میله هالتر کمر شما قوس پیدا نکند زیرا که باعث صدمه دیدن کمر می شود.

شکل دیگر انجام حرکت زیر بغل پارویی با هالتر

نحوه انجام حرکت زیر بغل پارویی با میله T  شکل

برای انجام این حرکت نیاز به تلاش کمتری برای ثابت نگه داشتن بدن داریم.زیرا که در انتهای میله یک محور وجود دارد که به یک نقطه روی زمین متصل شده است.پشت دستگاه قرار بگیرید پاهای خود را در دو طرف میله بگذارید.کمر شما باید صاف و زانوهای تان می باشد سپس میله‌هایT شکل را در دست بگیرید.برخی از دستگاه ها یک نیمکت شیبدار دارند که از ستون فقرات محافظت کرده و فشار وارد شده بر بخش پایینی ستون فقرات را به حداقل می‌ رساند.

 

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید