سرشانه سیم کش عمودی

نحوه انجام حرکت سرشانه سیم کش عمودی

  1. میله را که قرقره آن به پایین متصل شده است در دستان خود بگیرید و دستان خود را هم عرض شانه باز کنید.
  2. میله را به صورت عمودی بالا بیاورید تا زمانی که آرنج های شما هم تراز با شانه های تان شود.
  3. میله را به آرامی پایین بیاورید تا به نقطه شروع برگردد و آرنج های شما در حالت آویزان قرار گیرد.

عضلات درگیر در انجام حرکت سرشانه سیم کش عمودی

عضلات اصلی: دلتوئید جانبی٬ عضله ذوزنقه

عضلات دیگر: دلتوئید قدامی٬عضله بالا خاری

سرشانه سیم کش عمودی

نکات آناتومیکی در انجام حرکت سرشانه سیم کش عمودی

فاصله دست ها: با فاصله قرار گرفتن دستها بر روی میله باعث هدف قرار گرفتن عضله دلتوئید می‌شود.در حالی که نزدیک گرفتن دست ها به یکدیگر باعث تاکید بیشتر بر روی عضله ذوزنقه ای می شود.

دامنه حرکتی: اگر آرنج ها بالاتر از سطح شانه ها برود عضله ذوزنقه ای برای انجام این حرکت درگیر می شود.

حالت ایستادن: هنگامی که شما صاف بایستید تمرکز بیشتر بر روی عضله دلتوئید جانبی می باشد. اما در صورتی که شما مقداری رو به جلو خم شده باشید عضله دلتوئید خلفی هم در انجام این حرکت به شما کمک می کند.

شکل دیگر انجام حرکت سرشانه سیم کش عمودی

سرشانه با دستگاه اسمیت

استفاده از دستگاه اسمیت به خاطر حرکت عمودی میله به شما کمک می کنند تا بر روی هدف خود تمرکز کنید.

 

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید