نحوه انجام حرکت ساق پا با دستگاه ایستاده

  1. پشت دستگاه بایستید و انگشتان پای خود را روی سکو قرار دهید. شانه های خود را زیر بالشت قرار دهید و پاشنه های پا را تا جایی که کاملاً کشیده شده باشد پایین بیاورید.
  2. با بالا آوردن پاشنه وزنه را تا جایی که امکان دارد بالا ببرید.به خاطر داشته باشید که زانو باید کاملاً صاف و کشیده باشد.
  3. به آرامی پاشنه های خود را به پایین و نقطه ی شروع بازگردانید.

عضلات درگیر در انجام حرکت ساق پا با دستگاه ایستاده

عضلات اصلی: عضله دوقلو

دیگر عضلات: عضله نعلی

ساق پا ایستاده دستگاه

نکات آناتومیکی در انجام حرکت ساق پا با دستگاه ایستاده

وضعیت قرار گرفتن پاها: اگر انگشتان پای شما مستقیما رو به جلو باشد تمام بخش های عضله دوقلو را مورد هدف قرار می دهد (شکل a). در صورتی که انگشتان پای شما به طرف خارج متمایل باشد تاکید بر سر داخلی عضله دوقلو خواهد بود (شکل b). اگر انگشتان پا ورود به داخل باشد بخش  سر خارجی (جانبی) عضله دوقلو درگیر خواهد شد (شکل c).

فاصله پاها: اگر فاصله پاها هم عرض لگن باشد تمامی بخش های عضله دوقلو را مورد هدف قرار می دهد. اما اگر فاصله پاها بیشتر باشد (شکل d)  تاکید بر سر داخلی عضله دوقلو خواهد بود٬ در حالی که اگر فاصله پاها از یکدیگر کم باشد سر خارجی (جانبی) عضله دوقلو مورد هدف قرار می گیرد (شکل e)

وضعیت قرار گرفتن بدن: برای انجام این حرکت باید زانوها را محکم و کمر را صاف نگه دارید. قفل کردن زانوها در حالت صاف باعث کشیدگی عضله دوقلو می شود تمرکز روی این عضله به حداکثر می‌رسد و عملکرد عضله نعلی شکل به حداقل خواهد رسید. در صورتی که زانوهای شما خم شود عضله نعلی شکل در انجام این حرکت همکاری می کند.

دامنه حرکتی: برای رسیدن به حداکثر دامنه حرکتی در پایین حرکت کشش کامل و در بالای حرکت فشار ایجاد کنید.

ساق پا ایستاده دستگاه

شکل دیگر انجام حرکت ساق پا با دستگاه ایستاده

ساق پا با دستگاه اسمیت. شما می توانید این حرکت را با دستگاه اسمیت انجام دهید در حالی که روی یک بلوک از چوب به ضخامت 7.5  سانتیمتر ایستاده باشید.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید