سرشانه دستگاه

نحوه انجام حرکت سرشانه بغل دستگاه

  1. روی دستگاه بنشینید و آرنج هایتان را بالشت های دستگاه بچسبانید و دستگیره را در دست بگیرید.
  2. آرنج ها را تا سطح شانه بالا بیاورید به طوری که موازی با سطح زمین باشد.
  3. در انتها آرنج ها را به سمت پایین به طرف پهلوها بیاورید.

عضلات درگیر در انجام حرکت سرشانه بغل دستگاه

عضلات اصلی: دلتوئید جانبی

عضلات فرعی: دلتوئید قدامی٬ دلتوئید خلفی٬ عضله ذوزنقه ای٬ عضله بالا خاری

سرشانه دستگاه

نکات آناتومیکی در انجام حرکت سرشانه بغل دستگاه

دامنه حرکتی: دستگاه سرشانه فشار یکسانی در سرتاسر حرکت ایجاد می کند.عضله بالا خاری در شروع حرکت کمک می کند و در صورتی که آرنج های شما بالاتر از سطح شانه ها به روند عضله ذوزنقه ای نیز به انجام این حرکت کمک می کند.

نحوه گرفتن دست ها: هنگامی که کف دستها رو به پایین باشد عضله اصلی برای انجام این حرکت عضله دلتوئید جانبی می باشد. اگر کف دست ها به صورت طبیعی یعنی روبروی یکدیگر باشند یا کف دستها رو به بالا باشند درگیری عضله دلتوئید قدامی افزایش می یابد.اگر دستگیره های دستگاه را نگیریم و فقط آرنج های مان را به بالشت که دستگاه تکیه دهیم تغییرات چرخشی شانه آسان تر می شود.

مسیر حرکتی: تغییر در بالا بردن آرنج ها باعث تمرکز نسبی بر روی عضله دلتوئید می‌شود.بالا بردن آرنج هامستقیما از طرف پهلوها باعث فشار بر روی عضله دلتوئید جانبی می شود.در صورتی که آرنج های شما روی بالشتک جلوتر قرار گیرند عضله دلتوئید قدامی هم در انجام این حرکت کمک می کنند.

شکل دیگر انجام حرکت سرشانه دستگاه

سرشانه دستگاه با یک دست

این حرکت با استفاده از یک دست برای بهبود تمرکز و تفکیک عضلانی مورد استفاده قرار می گیرد.برخی از این دستگاه ها طوری طراحی شده اند که شما باید به صورت برعکس روی دستگاه بنشینید و سینه را به بالشتک دستگاه تکیه دهید.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید