خلاصه کتاب The Fast Diet یکی از کتاب های پرفروش آمریکا در زمینه تغذیه