سرشانه دمبل از بغل

نحوه انجام حرکت سرشانه دمبل از بغل

  1. صاف بایستید و دمبل را در دستانتان بگیرید به صورتی که آرنج های شما آویزان در کنار پهلوی تان قرار گرفته باشد.
  2. دمبل ها را به صورت بازی شکل بالا بیاورید تا زمانی که هم سطح شانه های شما شود.
  3. در آخر هم به دمبل ها پایین بیاورید تا به حالت شروع برگردد.

عضلات درگیر در انجام حرکت سرشانه دمبل از بغل

عضلات اصلی: دلتوئید جانبی

عضلات دیگر: دلتوئید قدامی٬ دلتوئید خلفی٬ عضله ذوزنقه ای٬عضله بالا خاری

نکات آناتومیکی در انجام حرکت سرشانه دمبل از بغل

دامنه حرکتی: عضله دلتوئید جانبی بیشترین کار را به هنگام بالا رفتن دمبل ها تا رسیدن به سطح شانه انجام می دهد.در صورت بالا بردن دمبل بیشتر از سطح شانه عضله ی ذوزنقه ای هم به کار گرفته می ‌شود٬پس از انجام این حرکت خودداری کنید تا فشار بر روی عضلات دلتوئید باقی بماند.

طرز دست گرفتن دمبل ها: هنگامی که دمبل ها به صورت موازی با زمین قرار گرفته شوند  فشار بر روی عضله دلتوئید جانبی به حداکثر می رسد.کج کردن دمبل ها به صورتی که انگشت شست به طرف بالا بوده و چرخش خارجی داشته باشد باعث همکاری دلتوئید قدامی در انجام حرکت می شود.اما در صورتی که انگشت شست رو به پایین بوده و دست چرخش داخلی داشته باشد عضله دلتوئید خلفی به انجام حرکت کمک می کند

مسیر حرکتی: اگر دمبل ها از پهلو به صورت مستقیم به طرف بالا آورده شود عضله دلتوئید جانبی عضله اصلی خواهد بود.اگر در مبل ها از قسمت جلوی ران به همراه یک قوس بالا آورده شوند عضله دلتوئید قدامی هم در انجام حرکت شرکت می‌کند.در صورتی که دمبل ها از پشت و با حرکت قوسی به سمت بالا آورده شوند عضله دلتوئید خلفی در انجام حرکت شرکت می‌کند.

مقاومت: به خاطر این تاثیر جاذبه ی زمین بر روی دمبل ها مقاومت در شروع حرکت کند و به تدریج زیاد می شود هنگامی که دمبل ها هم سطح شانه می شوند این مقاومت به حداکثر می‌ رسد.

شکل دیگر انجام حرکت سرشانه دمبل از بغل

سرشانه دمبل از بغل با یک دمبل

برای انجام این حرکت از یک دمبل استفاده می شود و دست ها به نوبت حرکت را انجام می دهند. در انجام این حرکت پایداری تنه وابسته به حرکت دست آزاد می باشد.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید