سرشانه دمبل از بغل

نحوه انجام حرکت سرشانه دمبل نشسته از بغل

  1. به صورت ساخت روی نیمکت بنشینید و دمبل ها را هم راستا با پهلوی خود به صورت آویزان نگه دارید.
  2. دمبل ها را به صورت قوسی شکل بالا بیاورید تا هم راستای شانه‌های شما شود.
  3. در آخر دمبل ها را به سمت پایین و نقطه شروع برگردانید.

عضلات درگیر در انجام حرکت سرشانه دمبل نشسته از بغل

عضلات اصلی: دلتوئید جانبی

دیگر عضلات: دلتوئید قدامی٬ دلتوئید خلفی٬ ذوزنقه ای٬ عضله بالا خاری

سرشانه دمبل از بغل

نکات آناتومیکی در انجام حرکت سرشانه دمبل نشسته از بغل

وضعیت قرار گرفتن بدن: انجام حرکت سرشانه دمبل از بغل به صورت نشسته سخت تر از انجام این حرکت به صورت ایستاده می باشد زیرا که ضربه زدن دمبل به طرف بالا را به حداقل می رساند.استفاده از یک نیمکت دارای تکیه گاه از تنه ی شما محافظت می کند و باعث کاهش فشار در قسمت پایین کمر شما می شود.

دامنه حرکتی: بخش بالاتر بردن دمبل از سطح شانه را حذف کنید تا فشار بر روی عضله دلتوئید جانبی باقی بماند. اگر که دمبل از سطح شانه بالاتر تر برود عضله ذوزنقه ای هم مورد استفاده قرار می گیرد.

نحوه قرار گرفتن دست ها: در صورتی که دمبل ها به صورت موازی با سطح زمین قرار گرفته شوند فشار بر روی عضله دلتوئید جانبی به حداکثر می‌ رسد.کج کردن دمبل ها به صورتی که انگشت شست به طرف بالا بوده و چرخش خارجی داشته باشد باعث همکاری دلتوئید قدامی در انجام حرکت می شود.اما در صورتی که انگشت شست رو به پایین بوده و دست چرخش داخلی داشته باشد عضله دلتوئید خلفی به انجام حرکت کمک می کند.

مقاومت: به خاطر این تاثیر جاذبه ی زمین بر روی دمبل ها مقاومت در شروع حرکت کند و به تدریج زیاد می شود هنگامی که دمبل ها هم سطح شانه می شوند این مقاومت به حداکثر می ‌رسد.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید