سرشانه پارویی با هالتر

نحوه انجام حرکت سرشانه پارویی با هالتر

  1. دستان خود را به عرض سرشانه ها باز کنید و میله هالتر را در دست بگیرید.
  2. میله ی هالتر را به صورت عمودی بالا بیاورید تا آرنج های شما هم سطح با شانه های شما شود.
  3. میله هالتر را به آرامی به پایین بیاورید در وضعیت نقطه ی آغازین قرار گیرد.

عضلات درگیر در انجام حرکت سرشانه پارویی با هالتر

عضلات اصلی: دلتوئید جانبی٬ عضله ذوزنقه ای

عضلات دیگر: دلتوئید قدامی٬ عضله بالا خاری٬تحت خاری٬گرد کوچک

 

نکات آناتومیکی در انجام حرکت سرشانه پارویی با هالتر

فاصله دست ها: اگر دست ها با فاصله از یکدیگر قرار گیرند(منظور بیشتر از عرض شانه ها می باشد) عضله دلتوئید مورد هدف قرار می گیرد اما در صورتی که دست ها با فاصله کم از یکدیگر قرار گیرند عضله ذوزنقه ای بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرد.

مسیر حرکتی: اگر میله هالتر از نزدیک بدن شما بالا آورده شود عضله دلتوئید جانبی مورد هدف قرار خواهد گرفت٬ در حالی که اگر میله هالتر با بدن فاصله داشته باشد برای انجام حرکت نیازمند کمک دلتوئید قدامی میباشد.

دامنه حرکتی: اگر آرنج های شما بالاتر از سطح شانه ها حرکت کند عضله ذوزنقه ای هم درگیر خواهد شد.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید