کول با هالتر

نحوه انجام حرکت کول با هالتر

  1. میله هالتر را در دستان خود بگیرید و دست های خود را هم عرض شانه باز کنید.
  2. میله هالتر را به صورت عمودی بالا بکشید تا زمانی که به سطح چانه شما برسد. آرنج ها را تا جایی که امکان دارد بالا بکشید.
  3. به آهستگی هالتر را پایین بیاورید تا آرنج ها صاف شود و به نقطه شروع بازگردد.

عضلات درگیر در انجام حرکت کول با هالتر

عضلات اصلی: عضله ذوزنقه ای٬  عضله دلتوئید

دیگر عضلات: عضله بالا برنده کتف٬ عضله راست کننده ستون مهره ها (عضله تهی گاهی دنده ای٬ عضله درازتر٬ عضلات اسپاینالیس)٬عضلات ساعد (عضله خم کننده ی مچ به زند بالایی٬ عضله عمقی خم کننده ی انگشتان دست)

کول با هالتر

نکات آناتومیکی در انجام حرکت کول با هالتر

فاصله دست ها: اگر فاصله ی دست‌ ها اندازه عرض شانه یا نزدیک‌ تر باشد تاکید بر روی عضله ذوزنقه ای خواهد بود. اما اگر فاصله دستان بیشتر باشد عضله دلتوئید به خوبی درگیر خواهد شد.

وضعیت بدن: اگر حرکت کول با هالتر را در حالتی که صاف ایستاده اید انجام دهید عضله ذوزنقه ای به طور کامل درگیر خواهد شد.اگر بالا تنه ی خود را از ناحیه کمر کمی رو به عقب بکشید بخش بالایی عضله ذوزنقه ای در قسمت گردن را مورد هدف قرار می دهد.در حالی که اگر از ناحیه کمر کمی رو به جلو خم شوید بخش میانی عضله ی  پشت شانه ها مورد هدف قرار می گیرد.

مسیر حرکتی: برای درگیری عضله ذوزنقه ای (و نه عضله دلتوئید) میله هالتر را در طول انجام حرکت از نزدیک بدن خود بالا بکشید.

دامنه حرکتی: هر چه میله هالتر را بالاتر بکشید عضله ذوزنقه ای بیشتر درگیر خواهد شد و در انتهای حرکت هر چه دمبل ها پایین تر برده شوند کشش بیشتری در پایین حرکت به وجود می آید.

 

 

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید